Home > OVER ONS

Stichting LUSTHOFxl heeft haar activiteiten gestaakt.  De ambitie om van Den Haag een open, levendige en creatieve stad te maken wordt verder ontplooit op de vaste locatie van Stadsoase de Spinozahof. Hier is een grote groep mensen actief die laten zien wat wel kan. Zij zetten zich in voor de ontwikkeling van Den Haag als een groene oase aan zee. Met een internationale gemeenschap waarin iedereen meetelt. Waar je het voedsel uit je eigen buurt kunt eten en ieder in zijn eigen voedselbehoefte kan voorzien. Dit zijn onze uitgangspunten:

• Sociale inclusiviteit
• Mensen betrekken en verantwoordelijk maken
• Imago van krachtwijken verbeteren
• Groene en duurzame interventies tot stand brengen in deze wijken

Dit doen wij door het in kaart brengen van gewoonten en patronen, het houden van interventies, het organiseren van evenementen, visiebepaling en placemaking. Op simpele en ludieke wijze streven naar bewonersparticipatie, waarbij wij ook daadwerkelijk fysieke aanpassingen realiseren in de openbare ruimte. Naast een programma gericht op buurten en wijken schalen wij onze werkzaamheden op tot gemeentelijk niveau waar we onze plannen voor een sociaal, duurzaam Den Haag willen uitwerken.

Financieel  verslag  2021 – beeindiging

Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2019

Beleidsplan 2018-20

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2015

Algemene voorwaarden