Home > Nieuws > SPINOZAHOF – HERE TO STAY

SPINOZAHOF HERE TO STAY: educatiecentrum voor duurzaamheid

Midden in het centrum van Den Haag ligt de buurtmoestuin Spinozahof. Er wordt nu door circa 40 mensen (met aanhang) getuinierd. Dat kunnen er niet veel meer zijn omdat de grond om te tuinieren ontbreekt. Er is nog wel een deel bestraat (noodzaak) dat nu eigenlijk nog niet goed benut wordt voor de buurt. Dat is zonde!!

Daarom is er in de afgelopen tijd hard nagedacht over een uitbreiding van activiteiten van de Spinozahof naar de buurt. Dus ook voor mensen die niet tuinieren. Het volgende is bedacht: het opzetten van een educatiecentrum voor duurzaamheid. Dat past heel goed op deze plek.

De eerste stappen zijn al gezet, denk aan de compostbakken, de regenwateropslag, de grachtenwater tonnen. Scholieren van het Haags Montessori Lyceum hebben al een proefles gevolgd op de Spinozahof. Zij vonden het super! De gemeente juicht het plan toe en ook fonds 1818 is enthousiast.

Met de komst van een educatiecentrum voor duurzaamheid en een programmering daaromheen kan de Spinozahof een grotere rol spelen in de buurt. Wij verwachten dat minimaal 600 verschillende personen per jaar in aanraking te kunnen brengen met duurzaamheid.

En misschien is dat wel zo belangrijk voor de stad dat de Spinozahof kan blijven bestaan op deze plek!
(En mocht dat niet kunnen, geen nood: het educatiecentrum wordt opgebouwd uit prefab elementen. Als het moet verhuizen we naar een andere geschikte plek in de buurt!)

Natuurlijk zijn voor het uitwerken van de plannen mensen nodig die actief willen meedenken en willen meedoen. Wat moet er gedaan worden:

  • voorlichting aan buurtgenoten,
  • advies vragen aan buurtgenoten
  • lobbyen met gemeente ambtenaren en raadsleden,
  • aanvragen van fondsen en subsidies
  • aanvragen Europese subsidies
  • lobbyen met bedrijven die ons de duurzame materialen voor de bouw van het centrum willen leveren. Denk aan zonnepanelen, groene daken, eco toiletten, ecologische isolatie, superhoog rendement glas etc.
  • het gezamenlijk plannen en bouwen van het centrum

Ben jij zo iemand? Laat het ons weten en schrijf een mailtje naar info@LUSTHOFxl.nl

illustratie gemaakt door Marnix de Jong