Home > Nieuws > SAMEN WERKEN AAN DE MOOISTE STRAAT VAN NEDERLAND

De stille Veerkade 19, het pand van onze partnerorganisatie ICX was 12 oktober het toneel van onderzoek en dialoog voor één van de negen stadsentrees van Den Haag. Deze entree, die als werktitel Loper Oude Centrum heeft meegekregen, verbindt het internationale station Hollands Spoor met de binnenstad van Den Haag.

De gemeente Den Haag heeft de afgelopen maanden de herinrichting van deze route voorbereid. Bewoners en ondernemers hebben vanaf het begin veel input geleverd en het hele proces nauwlettend gevolgd. Vervolgens hebben de bewoners het concept programma van eisen waarnodig van nuances voorzien. Dit gezamenlijk voorbereide programma van eisen oogstte veel lof in de commissie buitenruimte en werd aangehaald als voorbeeldproces van samenwerking tussen gemeente en betrokkenen. Vanwege de uitdrukkelijke wens vanuit de omgeving om gezamenlijk met de gemeente aanvullend onderzoek voor het schetsontwerp voor te bereiden is er door ICX een aantal werksessies voorbereid. De eerste werksessie vond plaats op 12 oktober.

De gemeente werkte met ICX samen om uitgangspunten voor dit schetsontwerp te toetsen en verrijken. Samen met een groep mensen met verstand van de buurt en met bijzondere specifieke expertise is er met de professionals uit de gemeentelijke organisatie het concept schetsontwerp intensief beoordeeld en  waar nodig rijkelijk aanvullen.

St. LUSTHOFxl  richtte haar pijlen op de potentie van de Stationsbuurt als woonpark.

Aansluitend was er een inloop met borrel voor alle geïnteresseerden. Er werden vragen gesteld over het doorlopen proces, de uitkomsten en de argumenten die tot die uitkomsten hebben geleid.

Het proces voorgesteld door ICX werd als positief ervaren, afgelopen week heeft een tweede sessie plaats gevonden vanuit de gemeente zelf.