Home > Nieuws > MAEX impuls werkt!

Er is de afgelopen maanden, keihard gewerkt bij LUSTHOFxl. Niks pas op de plaats! Er is, mede door de impuls van de MAEX , voor gekozen om Park[ing] Day Den Haag 2019 wel door te laten gaan en zo te bestendigen voor de komende jaren. De Spinozahof is een zelfstandige stichting geworden. Met een eigen bestuur en financiële administratie. Samen met LUSTHOFxl hebben zij in continue overleg gestaan, met de eigenaar van de grond van de Stadsoase. Het is gelukt om de ontruiming van de Spinozahof per oktober 2020 uit te stellen. Dit komt mede door het recordaantal van honderddertig vrienden die de Spinozahof dit jaar heeft mogen verwelkomen. Met familieleden erbij zijn er zo’n 450 mensen actief betrokken bij deze groene oase in het centrum van Den Haag!

Er zijn vrijwilligers die de administratie van de Spinozahof deels hebben overgenomen, en dat is geweldig. De Spinozahof had verreweg het meeste aantal bonnetjes van alle interventies van LUSTHOFxl. Deze vrijwilligers krijgen een kleine onkostenvergoeding per kwartaal, dit jaar betaald door de MAEX impuls. Het opstellen van de  jaarrekening 2018 van LUSTHOFxl is deels betaald met de impuls. Tevens zijn door de boekhouder en LUSTHOFxl de voorbereidende handelingen verricht om de administratie van LUSTHOFxl, Spinozahof en Park[ing]Day Den Haag, per November te kunnen splitsen. Daarnaast zal de jaarrekening 2019 vanuit de impuls betaald gaan worden.

Door alle aandacht die afgelopen vier maanden naar de lopende projecten van Stadsoase en Park[ing] Day is gegaan is er nog weinig tijd geweest om de eigen site en social media te updaten. Dat zal in de komende maanden gaan gebeuren. Een deel van het budget dat hiervoor nodig is komt uit de MAEX impuls, het overige deel zal door LUSTHOFxl worden bekostigd.

De impuls heeft ook echt effect gehad op de organisatiekracht. Doordat er een klein bedrag beschikbaar was, werd de drempel om met financieel/ juridische geschoolde mensen een afspraak te maken lager. In korte tijd kwamen er veel goede adviezen boven tafel. Dit is gedeeltelijk gratis gedaan. De kosten die niet uit het budget van de impuls kunnen worden gefinancierd komen uit de eigen middelen van LUSTHOFxl.

De goede adviezen gaven moed, de praktische ondersteuning lucht. Het verzelfstandigen zorgt ervoor dat meer mensen zich verantwoordelijk voelen voor de projecten. Er is zo veel bereikt het afgelopen jaar. St. LUSTOFxl gaat vol goede moed de laatste maanden van 2019 in.