Home > Nieuws > SCHEVENINGEN KLEURT GROEN

Tegel eruit, plant erin: historisch centrum Scheveningen kleurt groen.

 

Op dinsdag 7 juni opent Lutz Jacobi (2de kamerlid namens de PvdA) om 13:00 uur de Nationale Tuinweek met het plaatsen van Blauweregens aan de gevels van de historische panden van winkelgebied de Keizerstraat in Scheveningen.

 

Door het verwijderen van een halve stoeptegel, wat aarde en een leidraad doet LUSThofxl samen met Operatie Steenbreek bewoners en ondernemers de Keizerstraat een bijdrage tot de maak van een grote groene oase.

Het planten van de Blauweregens in de Keizerstraat is onderdeel van de aanleg van een Groene Loper in Den Haag, een bottom up citybranding project van LUSTHOFxl. De Loper verbindt Stations Hollands Spoor, via het centrum van Den Haag en de Keizerstraat, met de kust (bij het Vissersvrouwtje).

Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief dat in Den Haag zeer succesvol wordt uitgevoerd door Duurzaam Den Haag. In een jaar tijd is meer dan 4200 vierkante meter tegels vervangen door groen!

De Nationale Tuinweek, die loopt van 11 tot 19 juni, wordt jaarlijks georganiseerd door de vereniging Groei en Bloei. Doel van deze vereniging is het creëren van groenere omgevingen. Het credo is daarbij is ‘Tegel eruit, plant erin!’. Het vergroenen van steden en dorpen levert niet alleen een bijdrage aan een grotere biodiversiteit. Meer groen en minder bestrating zorgt ook voor een betere waterberging en voorkomt overbelasting van rioleringen.