Home > Nieuws > EXPEDITIE HAAGS WATER

 

In de afgelopen periode heeft LUSTHOFxl nieuwe stappen gezet met het project HAAGS WATER. Er is nagedacht en gewerkt aan een zelfstandig meerjarig programma rondom het belang van het Water voor Den Haag. Er zijn diverse inspiratiesessies georganiseerd met de diverse belanghebbenden vanuit de gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap Delfland, rondvaartorganisaties, ondernemers en bewoners aan de Haagse grachten.  De inspiratiesessies werden geleid door de Ontwerptafel.