Home > Nieuws > DE BUURTMANNEN

logo_open_brtmn_oranjeDe buurtmannen zijn aan de slag. Helpende handen in de openbare ruimte waarvoor niemand zich verantwoordelijk voelt.  Gevels van leegstaande panden worden schoongemaakt, zwerfvuil gemeld, stoelen staan ieder ochtend als van zelf weer in het park. En hoe komt het toch dat deze, ondanks de duivenpoep, ieder keer weer schoon zijn? Dat komt door inzet van de buurtmannen. Zij vormen een groep vaste bezoekers van het oude centrum. Soms  hangen zij op straat en veroorzaken overlast en soms willen ze ook graag hun steentje bijdragen. Als dit laatste het geval is kunnen zij in de gedaante van de buurtman aan de slag. Ze zijn herkenbaar aan hun kleding en hun werklust. Ziet u een buurtman? Groet en maak  -als u tijd heeft- eens een praatje, dat wordt gewaardeerd.