Home > Nieuws > BLAUWE REGEN VOOR EEN GROENE STAD GENOMINEERD LENTEPRIJS FONDS 1818

Dat is fijn en nodig, want de groene route van Centrum naar Zee is nog lang niet zichtbaar genoeg.

Als we in de prijzen vallen kan er met dank aan Fonds 1818 en het Algemeen Dagblad verder worden gebouwd aan deze route.

Hieronder in het kort een aantal doelstellingen van dit Blauwe Regen project.

LUSTHOFxl heeft dit concept ontwikkeld om op een simpele maar zichtbare manier kunnen inzetten van een aantal van onze vrijwilligers, mensen die veel tijd hebben en deze  graag nuttig inzetten, als een positieve bijdrage aan de stad Den Haag.

– het concept van blauwe regens zorgt voor verbondenheid in de wijken, zowel tussen bewoners als ondernemers in de buurt als tussen alle mogelijke sociale geledingen in de wijken.

– het geven van mogelijkheid aan bewoners en bedrijven om deels regie te nemen over het aangenaam maken van hun verblijfsgebied door middel van participatie. En dit zo simpel mogelijk te maken.

– het op kleine schaal een bijdrage kunnen leveren van co2 reductie

– het economisch rendement in de buurten te verstevigen middels positieve, woordloze communicatie

Het is een slow movement project, dat op moment van aanplant al een effect heeft op de stad en zijn bewoners maar zeker op lange termijn, als de planten volwassen zijn, vruchten afwerpt.

voor meer info kijk op: http://www.lusthofxl.nl/nieuws/blauwe-regen-voor-een-groene-stad/