Home > Interventies > SPINOZAHOF

Spinozahof is de winner van de Piet Vink Prijs 2014.

Wil je de Spinozahof steunen, wordt dan vriend. Vriend worden en tuinieren kost 25 euro per jaar. Maar gewoon vriend worden omdat je er blij van wordt kan ook. Doneer een bijdrage. Je krijgt er geen shawl, tablet of Iphone voor terug. Maar wel een vrolijker stuk stad.

De Spinozahof is inmiddels uitgegroeid tot de bloeiende buurttuin die mensen in gedachte hadden. Meer dan 60 individuele personen (maar vaak ook met familie) maken gebruik van de tuin, ieder op hun eigen manier.  Het kunnen tuinieren, zo dicht in de omgeving van waar je woont, blijkt in een behoefte te voorzien. En niet alleen van mensen die al eerder hebben getuinierd. Jong en oud, rijk en arm en daarbij ook nog afkomstig uit alle delen van de wereld tuiniert hier. Het leuke van dit bonte gezelschap is dat iedereen van elkaar leert. Er worden recepten uitgewisseld, mensen te eten gevraagd, getuinierd voor wildvreemden die het plotseling aan hun rug hebben gekregen. De wil om zelf iets te creëren en respect voor het goede dat de aarde geeft is de gezamenlijke drijfkracht. Wegens de enorme belangstelling is de plattegrond al meerdere keren aangepast en zijn stukken van de algemene grond opgedeeld. De Spinozahof moet nog dagelijks mensen teleurstellen.

 

De Spinozahof wordt een bloeiende buurttuin voor en door buurtbewoners. Op de hoek van de Spinozastraat en de Repelaerstraat markeert de Spinozahof een groene kruising van het Oude Centrum, Schilderswijk en de Stationsbuurt. De buurttuin is een ludiek middel voor een veilige, duurzame, gezonde en sociale buurt.

De Spinozahof ligt op een kritiek punt. Het op dit moment braakliggend terrein werkt verloedering in de hand. Omwonenden ervaren bovendien in toenemende mate overlast van drugsverslaafden, prostitutie, vervuiling en diefstal. Terwijl het terrein fantastische mogelijkheden biedt voor leuke initiatieven oogt het momenteel kaal en draagt het niet bij aan de leefbaarheid van de buurt. Nadat eigenaar van het terrein, woningcorporatie Staedion, in het najaar van 2013 een verzoek uitzette om mee te denken over een tijdelijke inrichting van het terrein, heeft een groep omwonenden het idee geopperd voor een gemeenschappelijke buurttuin. Samen met de buurtbewoners is LUSTHOFxl aan de slag gegaan invulling te geven aan de buurttuin. De kracht van de Spinozahof ligt in het verbinden van bewoners met duurzaamheid, gezondheid én met elkaar. Net als de filosoof Spinoza, staat ook de Spinozahof voor vrijheid, gelijkheid en tolerantie. Het Spinozahof wordt een transparante plek voor iedereen.

Het creëren van de Spinozahof, dat een oppervlakte heeft van ca. 1200 m2, biedt volop mogelijkheden voor sociale initiatieven. Uit de brainstromsessies die met buurtbewoners zijn gehouden zijn de volgende plannen naar voren gekomen: de aanleg van een moestuin, een schooltuin, een hondenuitlaatplek, het planten van fruitbomen en een moestuin voor de voedselbank. Ook is gedacht aan een openluchtmuziekpodium, een jeu-de-boulesbaan, een pluktuin en een locatie voor een gezond terras. Naast deze leuke ideeën wordt het Spinozahof een toonbeeld van duurzaamheid. Met een composthoop, opvangbak voor hemelwater, combinatieteelt en een kas, zal de buurt ook in figuurlijke zin groen worden.

Zaterdag 22 maart 2014 vond de opening plaats, hieronder een filmpje van deze mooie dag (gemaakt door Noud te Riele, heel veel dank hiervoor!):

Educatiecentrum Spinozahof

Denken in duurzame oplossingen kun je leren. Daarom komt er in de Spinazohof een educatiecentrum waar lessen en workshops worden gegeven over duurzame oplossingen.

Hoe werkt een zonnecel? Wat kan je doen met regenwater? Hoe herken je dubbel glas? Hoe voelt isolatiemateriaal van hennep?

In het educatiecentrum vind je allerlei duurzame en innovatieve oplossingen die door fabrikanten zijn geschonken en worden tentoongesteld. Je mag er naar kijken, maar ook aan voelen. Het educatiecentrum wordt opgebouwd met tweedehands materiaal en heeft tevens een kas. Zin om te helpen bij het opbouwen van het educatiecentrum? Laat het ons weten.

 

De Spinozahof wordt mede mogelijk gemaakt door Staedion / fonds 1818 /gemeente Den Haag en alle vrienden van de Spinozahof