Home > Interventies > HAAGS WATER ZET AAN HET DENKEN

Water. Zo vanzelfsprekend en toch zo bijzonder. Handen wassen, tanden poetsen, wc doorspoelen, wasje draaien, kopje thee, koel biertje. We kunnen niet zonder water. Water is een eerste levensbehoefte. Daarom gaan we er zo zuinig mogelijk mee om. Toch? LUSTHOFxl gaat in de Stationsbuurt aan de slag voor en met water.

Wereldwaterdag
Op 22 maart 2015 is het Wereldwaterdag. Dan wordt er aandacht gevraagd voor de wereldwijde waterproblematiek. Waar problemen met water zijn, ontstaan ook problemen met voedsel. Marianne Edixhoven van LUSTHOFxl heeft de gevolgen van watertekort ondervonden in São Paolo. Daar is het water al op rantsoen. Ook in Nederland is het niet zo vanzelfsprekend dat we water hebben. Om de wateruitdagingen het hoofd te bieden zijn duurzame oplossingen nodig. In het kader van Wereldwaterdag organiseert LUSTHOFxl de komende maanden allerlei ludieke en prikkelende activiteiten die ons ervan bewust maken hoe bijzonder het is dat wij (nog) water hebben.

Haags water en stadslandbouw
Wereldwijd gaan er steeds meer mensen in de stad wonen. Dit is een enorme uitdaging voor de water- en voedselvoorziening. Ook in een stad als Den Haag. Hoewel het leidingwater hier schoon en drinkbaar is, worden er in de winkel flessen drinkwater gekocht. Aan de andere kant wordt regenwater via het riool naar een zuiveringsinstallatie getransporteerd en weer teruggeleid naar onze huizen. Met dit schone drinkwater spoelen we onze toiletten door en besproeien we onze tuinen. Dit is een nogal luxe houding ten aanzien van water als je beseft dat water ook hier schaars kan worden.

Als water schaarser wordt komt ook de voedselvoorziening in gevaar. De laatste jaren neemt het bewustzijn over voedselproductie en zelfvoorziening dan ook toe. Steeds meer mensen die in de stad wonen hebben belangstelling voor het verbouwen van hun eigen gewassen ook wel stadslandbouw genoemd. Stadslandbouw is het duurzaam produceren van groenten en fruit bijvoorbeeld op een balkon, in een eigen volkstuintje, een buurtmoestuin, op een stuk braakliggende grond, op een dak of zelfs in kassen in een leegstaand kantoorgebouw. Dit kan voor eigen gebruik zijn, maar ook voor de verkoop. Door stadslandbouw wordt de stad groener en komt gezond voedsel dichterbij ons.

Van waterproeverij tot badeendenrace 
Om het Haagse water en stadslandbouw onder de aandacht te brengen organiseert LUSTHOFxl de komende weken allerlei ludieke en educatieve activiteiten waar u aan kunt deelnemen. Door sponsor van een badeend te worden kunt u meedoen aan een uitermate spannende badeendenrace. Of vorm een team en zet u gezamenlijk in voor de kano-estafette in de Haagse grachten. Bent u benieuwd of u het verschil proeft tussen water uit de kraan of uit een fles? Doe dan mee met de waterproeverij. Hiernaast worden scholieren uitgenodigd in de Spinozahof voor een les over water en stadslandbouw. Heeft u een gemeenschappelijke tuin, dan kunt u tot 31 maart meedoen met de (gratis) regentonactie.

Het definitieve activiteitenprogramma rondom water en stadslandbouw van LUSTHOFxl kunt u vinden op www.lusthofxl.nl; Kijk voor de regentonactie op www.fonds1818.nl/regenton