Home > Interventies > ENERGIE TANKEN IN HET GROEN

Een Energie Hub is een klein, tijdelijk of mobiel bouwwerk in het groen waar jij als persoon energie van krijgt!

Vanuit de Energie Hubs worden services verleend die het leven in de stad aantrekkelijker maken, zoals bijvoorbeeld verhuur van fietsen en strandstoelen, een openbaar toilet en het verwerken van gft afval uit de buurt naar compost. Je kunt er gratis kraanwater drinken of je apparatuur opladen met groene stroom. Enkele Energie Hubs bieden misschien zelfs een bescheiden werk of bijeenkomstplek, gewoon in het park.

Dit idee zit al een tijdje in ons hoofd.

Vanuit de subsidie duurzame wijk initiatieven heeft st. LUSTHOFxl een subsidie gekregen voor het verder uitwerken van het concept van de Energie Hub. Het uitwerken doen we graag met bewoners en bedrijven uit de stad.

Ben jij geïnteresseerd in het verduurzamen van de stad? Heb je nog goede ideeën of een fantastisch product?  Lees dan verder of meld je aan.

Heel beknopt:

De Energie Hubs zijn verschillende kleine, tijdelijke/mobiele bouwwerken,  op groene locaties verspreid over de stad.

Zij maken de principes van een duurzame circulaire huishouding op simpele wijze inzichtelijk. Deze kleine hubs zijn zelfvoorzienend in hun energiehuishouding en zijn een voorbeeld voor duurzaam gebruik van grondstoffen. Zij ondersteunen de gemeente en nutsbedrijven met het vergroten van draagvlak voor de duurzaamheidsagenda.

De Energie Hubs bieden innovatieve bedrijven op gebied van duurzaamheid fysieke zichtbaarheid in de stad. Denk aan producten voor inventief gebruik van hemelwater, zonne-energie, voedselresten etc.

Het resultaat

door het aanbieden van services en het mogelijk maken van ontmoetingen in het sociale domein wordt op een vrolijke, laagdrempelige manier inzicht gegeven in de logica van circulaire processen en verduurzaming. Tevens wordt hiermee de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving verbeterd.

Geïnteresseerd? Meld je hier aan, wij nemen contact met je op. Of bel Sacha Winkel 0615864617