Home > Interventies > SPINOZAHOF HERE TO STAY

Midden in het centrum van Den Haag ligt de buurtmoestuin Spinozahof. Meer dan twee jaar een zanderig braakliggend terrein dat werd gebruikt als openbaar toilet, afwerkplaats en vuilstort. Nu een lusthof, een groene oase in een versteende omgeving die een thuis is geworden van zeldzame planten en insecten.

Sinds de oprichting van de Spinozahof is het een plek waar de tuinders uit de omliggende buurten elkaar tegenkomen, elkaar helpen en veel van elkaar leren op het gebied van groen, lekker eten en duurzaamheid. De tuinders zijn afkomstig uit allerlei verschillende culturen en allerlei sociale lagen van de bevolking. Er wordt nu per jaar door circa 40 mensen (met aanhang) getuinierd. Dat aantal is beperkt omdat de grond om te tuinieren ontbreekt. Er is nog wel een deel bestraat (noodzaak) dat eigenlijk niet goed werd benut. Zonde vonden wij.

Daarom is er in de afgelopen tijd hard nagedacht over een uitbreiding van activiteiten van de Spinozahof naar de buurt en naar de stad. Dus ook voor mensen die niet tuinieren.

Want hoe blij de omwonenden en passanten ook worden van deze oase, 40 gebruikers leggen niet genoeg gewicht in de schaal om de Spinozahof permanent als tuin te bestemmen.

Met de uitbreiding van aanbod vanuit de Spinozahof en het bereiken van meer mensen die gebruik maken van deze locatie willen we er voor  zorgen dat een unieke plek als de Spinozahof ook de komende jaren blijft bestaan. Met veertig gebruikers alleen lukt dit niet.

Vandaar de keuze voor een plek die zowel als ontmoetingsplek en als informatiepunt op gebied van duurzaamheid fungeert. Een plek waar je kennis, kunde en spullen met elkaar deelt: DE BUURTSCHUUR.

Maanden van voorbereiding zijn voor af gegaan, er is gesproken met ambtenaren, er zijn subsidies en donaties aangevraagd en er zijn prijzen gewonnen. In januari februari zijn onder leiding van een bevlogen professional intensieve sessies gehouden met buurtbewoners die zich na oproepen in wijkkranten en op facebook hebben aangemeld. Gebundelde energie voor behoud van deze bijzondere plek in een bijzondere buurt.


En nu is het eindelijk zover: dit weekend zijn de eerste contouren verrezen van De Buurtschuur.

Voor de omwonende is het wel wennen, de grote kale ruimte is nu voor een deel gevuld met gebruikte zeecontainers. Gelukkig krijgen de containers begroeiing rondom, te beginnen met een groen dak. Een dak dat bijzonder mooi is om te zien, met een speciale vegetatie, aantrekkelijk voor insecten en vogels.

De Buurtschuur wordt de plek waar mensen uit de buurt, óók mensen die niet tuinieren, elkaar tegen komen, elkaar helpen, van elkaar kunnen leren en ook nog samen spullen kunnen delen. Van een kruiwagen en een heggenschaar tot aan de elektrische auto.

Daarbij biedt de Buurtschuur straks veel informatie over mogelijkheden om duurzaam te leven.

De eerste stappen zijn al gezet, denk aan de compostbakken, de regenwateropslag, de regenwater tonnen. Scholieren en peuters hebben al een proefles gevolgd op de Spinozahof. Zij vonden het super! De gemeente juicht het plan toe en ook fonds 1818 is enthousiast, zo heeft het kernteam van de Spinozahof afgelopen week de lenteprijs gewonnen.

Met de uitbreiding van de Buurtschuur maken we de Spinozahof zo relevant voor de stad dat de Spinozahof kan blijven bestaan op deze plek!

Natuurlijk zijn voor het uitwerken van de programmering van de Buurtschuur en voor het behoud van De Spinozahof mensen nodig die actief willen meedenken en willen meedoen.

Wat is er allemaal te doen?

  • voorlichting aan buurtgenoten,
  • advies vragen aan buurtgenoten
  • ontwikkelen programmering
  • aanvragen van fondsen en subsidies voor programmering
  • lobbyen met gemeente voor aankoop grond
  • aanvragen Europese subsidies voor financiën aankoop grond
  • lobbyen met bedrijven die hun duurzame materialen in het centrum willen tentoonstellen. Denk aan zonnepanelen, groene daken, eco toiletten, ecologische isolatie, superhoog rendement glas etc.
  • het gezamenlijk ontwikkelen en beheren van de Buurtschuur

Wil jij graag je tijd, kennis en kunde delen door mee te werken aan een mogelijkheid om de Spinozahof een definitieve plek te geven in de buurt?

Laat het ons weten en schrijf een mailtje naar info@LUSTHOFxl.nl

impressie Marnix de Jong

De Spinozahof en de Buurtschuur worden mede mogelijk gemaakt door :

Staedion / Initiatievenbudget Duurzaamheid in Haagse Wijken / Fonds 1818 / st.LUSTHOFxl  / De Buurtman / Vrienden van de Spinozahof en natuurlijk alle deelnemers